Pátá etapa opravy silnice I/18 se dotkne provozu pod „kruháčem“ v Sedlčanech

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 9 měsíců a 1 den, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Podle harmonogramu prací na rekonstrukci silnice I/18 v úseku od Sedlčan po Vojkov se od soboty 21. července uzavřou levé jízdní pruhy úseků jedna a sedm. Z detailního pohledu do mapy to znamená, že se uzavřou jízdní pruhy staničení silnice 47,360 – 48,08 a dále staničení 52,215 – 53,165. Opravy levých jízdních pruhů těchto dvou úseků potrvají do 14. srpna.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

V prvním případě se jedná o 720 metrů dlouhý úsek začínající v Sedlčanech u mostu přes Sedlecký potok a končící u již kompletně opraveného úseku silnice I/18 před vrcholem stoupání u STK v Sedlčanech. Po dobu rekonstrukce úseku 1 nebudou linkové autobusy zastavovat u zastávky Sedlčany, STROS. Vzhledem k hustotě provozu v úseku od kruhového objezdu po místo, kde bude umístěn u mostu mobilní semafor, hrozí tvoření kolon vozidel a zablokování okružní křižovatky I/18 a II/105. V tomto případě bude provoz řízen ručně.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

V druhém případě pak o 950 metrů dlouhý úsek navazující na opravený rovný úsek šest silnice u Vyšatol a končící na začátku stoupání ke křižovatce u Vojkova. Při opravě levého jízdního pruhu dojde k uzavření křižovatky silnic I/18 a III/11440 u Vyšatol ve směru od i do Kosovy Hory. Uzavření se dotkne i místní komunikace č. 505/2 do Vojkova i opačně. Stejně tak po dobu rekonstrukce úseku 7 nebudou autobusy zastavovat u zastávky Kosova Hora, Vyšatoly.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

Objízdná trasa po dobu opravy levých jízdních pruhu výše uvedených úseků povede po pravých jízdních pruzích uvedených úseků silnice I/18. Provoz v těchto opravovaných úsecích bude veden kyvadlově a řízen semafory. Oprava levého pruhu úseku 1 se nemá dotknout odbočky ze silnice I/18 do ulice Strojírenská, stejně tak se nedotkne odbočky směrem k STK a ke strojírnám.