Farnost Sedlčany pořádá sbírku na opravu zvonů ve zvonici u kostela sv. Martina

SEDLČANY – Několikaletá absence hlasu zvonů v Sedlčanech přiměla v minulých měsících sedlčanskou farnost ke zprovoznění alespoň jednoho zvonu Františka Bučila. Náhradou za nefunkční řídící zařízení bylo nainstalováno nové, zvuk zvon lze tak slýchat jak při bohoslužbách, tak i v poledne.

Náklady na zprovoznění řídícího zařízení zvonu vyšly farnost zatím přibližně 113 tisíc Kč, doposud se podařilo vybrat přibližně 60 tisíc Kč. Na zprovoznění každého dalšího zvonu (ve zvonici jsou další tři) je potřeba přibližně 40 tisíc Kč. Nyní je tu výjimečná příležitost pomoci oživit jejich hlas.

Příspěvky na zvony lze vhodit do označené kasičky v kostele (např. po konání mše), osobně předat P. Stanislavu Glacovi nebo zaslat na účet č. 3858268319/0800. Do poznámky prosím napište: „Dar pro farnost“. Administrátor farnosti St. Glac také na vyžádání každému dárci vydá potvrzení o daru.

Zdroj: Farnost Sedlčany
Ilustrační foto: Ladislav Havel