Co kdyby…

* Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
* Policie České republiky 158
* Městská policie Sedlčany 156
* Hasičský záchranný sbor 150
* Rychlá zdravotnická pomoc 155
* Call centrum Zdravotnické záchranné služby 800 888 155

* Nemocnice Sedlčany 318 841 500
* Zubní pohotovost Příbram 318 654 705
* Zubní pohotovost Benešov 317 756 328
* Městský úřad Sedlčany 318 822 7­42
* Poruchy vody a kanalizace  318 821 996
* Poruchy elektrické energie 840 850 860
* Poruchy plynu 1239
* Úřad práce Sedlčany 318 821 256
* Finanční úřad Sedlčany 318 822 910
* Technické služby Sedlčany 318 821 753