Pečovatelská služba mění v Sedlčanech stanoviště, nově sídlí v Tyršově ulici

 

SEDLČANY – Organizační složka Městského úřadu v Sedlčanech – Pečovatelská služba – se přestěhovala ze suterénních prostor objektu Domova důchodců do nově zrekonstruovaných přízemních prostor v Tyršově ulici číslo 160. Jedná se o objekt bývalé polikliniky pod sedlčanskou nemocnicí, jejíž prostory před dvěma roky opustila Zdravotnická záchranná služba. Pečovatelská služba poskytuje pomoc (strava, chod domácnosti, osobní hygiena apod.) lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, či se ocitli v obtížné sociální situaci.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------