Město při výběrovém řízení pochybilo, rozhodl ve věci terminálu UOHS

 
closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 11 měsíců a 12 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Ve středu 31.ledna vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) rozhodnutí ve věci „Terminál Sedlčany“. Předně musí město zaplatit pokutu 30 tisíc korun za to, že nedodalo v termínu všechny potřebné podklady na UOHS. Dále podle tohoto aktuálního rozhodnutí, ve věci přezkumu úkonu zadavatele (Města Sedlčany) ve věci veřejné zakázky „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil rozhodnutí o vyloučení litoměřické firmy Chládek & Tintěra, a. s.

Rovněž také zrušil všechny následné úkony zadavatele, včetně rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele zakázky ze dne 9. listopadu 2017. Tím byl původně druhý v pořadí – „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“ se správcem SLÁDEK GROUP, a. s. Benešov a společníkem POHL cz, a. s. Roztoky. Zadavatel (Město Sedlčany) má v tomto případě dvě racionální možnosti. První z nich je podat proti rozhodnutí UOHS odvolání.

Druhou změnit na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svůj hybný názor a podepsat s vítěznou firmou Chládek & Tintěra, a. s. smlouvu na dodávku přestupního terminálu. „Pokud se zadavateli podaří bez zbytečného odkladu nově rozhodnout, společnost Chládek & Tintěra, a. s. je stále schopna zakázku stihnout zrealizovat v termínu za nabídnutou cenu a ve smluvně předepsané kvalitě,“ zopakoval svou vstřícnou nabídku vůči městu Pavel Stoulil, obchodní ředitel společnosti Chládek & Tintěra, a. s.