Zastupitelstvo přijalo některá nová opatření týkající se ochrany dětí a mládeže

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 7 měsíců a 19 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – V pondělí 14. října se v sále kulturního domu konalo mimořádné veřejné zasedání sedlčanských zastupitelů. Hlavním programem několikahodinového jednání byla diskuze o ochraně dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy. Ta se týkala nejen zveřejněného videa z napadení mladého chlapce dalším mladistvým u hřiště v ulici Na Potůčku, ale také návrhů prevence proti podobným jevům vůči dětem a mládeži v Sedlčanech.

Na jednání vystoupili jak vedoucí oddělení Policie ČR v Sedlčanech, tak i velitel Městské policie, pracovnice sociálního odboru města, ředitelé škol a zastupitelé města. Podle slov vedoucího sedlčanského oddělení PČR se policistům podařilo po shlédnutí videa ztotožnit všechny mladistvé účastníky incidentu a zahájit úkony trestního řízení. “Davová hysterie, která se objevila na Facebooku a prosákla do médiích, byla hrubě zkreslená a z více jako poloviny i médii vymyšlená,” uvedl.

Závěrem vedoucí sedlčanského oddělení PČR dodal, že policisté ve zvýšené míře kontrolují všechna hřiště, parky a další prostory, kde se může riziková mládež zdržovat. Tohle byl podle něj v Sedlčanech ojedinělý incident, přičemž k podobným incidentům dochází v celé republice. Podle jeho slov je to teď móda natáčet si taková to protiprávní jednání na mobilní telefony a posílat to dál. “Slibuji, že pachatel incidentu bude postaven před soud,” doplnil.

K události se vyjádřil se také vrchní strážník Městské policie. Mimo jiné uvedl, že strážníci se kromě kontrol všech rizikových lokalit ve městě zúčastňují také besed na školách. Do diskuze se zapojila vedoucí odboru sociálních věcí města a také samotní zastupitelé. Z jednání Zastupitelstva města Sedlčany vzešly další impulsy k intenzivnějšímu mapování situace ve městě a provedení některých bezpečnostních opatření.

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města projednat možnost rozšíření zaměstnanců Městské policie Sedlčany o preventistu – terénního pracovníka. Dalším úkolem Rady města je prověření technické úrovně bezpečnostních kamer a vyhodnocení rozšíření kamerového systému na další místa. Zároveň Zastupitelstvo na svém jednání schválilo vyhlášku o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti škol a učilišť.