Zastupitelé většinou hlasů zamítli přímé přenosy ze svých veřejných zasedání

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 11 měsíců a 10 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Jedním z bodů, které projednávalo pondělní (23. 7.) veřejné zasedání sedlčanských zastupitelů, bylo také stanovisko Rady města k návrhu na zajištění přímých přenosů z veřejných zasedání městského Zastupitelstva. Tento návrh padl při minulých jednáních Zastupitelstva a podporovali jej především tzv. opoziční zastupitelé.  Naopak u Rady města se tento návrh nesetkal s příliš s velkou podporou. To především proto, že by se jednalo o nevhodné plýtvání městskými finančními prostředky a sledovanost ze strany občanů, podle statistik z jiným měst, by byla velmi nízká.

Následně předložený návrh zastupitele za ČSSD na usnesení ve smyslu toho, že by Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo souhlas s vypracováním realizačního návrhu zajišťujícího přímé přenosy z veřejných zasedání Zastupitelstva, byl většinou hlasů přítomných zastupitelů jako neefektivní a nehospodárný zamítnut. I přes zamítavé stanovisko Zastupitelstva zůstává tento návrh stále “ve hře” pro v říjnových volbách nově zvolené zastupitele. “Na tomto projektu nechť se projeví vůle nově zvoleného zastupitelského sboru,” píše se doslovně ve stanovisku Rady města Sedlčany.