Zastupitelé se po letních prázdninách sejdou k dalšímu jednání. Půjde i o peníze obyvatel

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – V letošním roce v pořadí třetí veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany proběhne v pondělí 7. září v 17 hodin ve společenském sále kulturního domu. Toto jednání se z větší části bude především zabývat financemi města. Kromě standardním bodů, jako jsou kontrola usnesení z minulého zasedání, zpráva z jednání Rady města či zpráva o hospodaření města Sedlčany v roce 2019, jsou na programu zasedání i další zajímavé body.

Jedním z nich je návrh na stanovení vyššího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Dále mají zastupitelé projednat záměr rekonstrukce částí objektu sedlčanské nemocnice. Na programu je i poskytnutí dotací z rozpočtu města nestátním sociálním službám. Zastupitelé se dále vrátí k restauračním předzahrádkám na náměstí TGM či k pojmenování parku v Tyršově ulici, které na minulém zasedání odložili.

Na programu jednání zastupitelů jsou dále body týkající se změny předpisu na stanovení poplatků za využívání veřejných prostranství. Mluvit se na zasedání má i o projektech participativních rozpočtů města i kraje. Dojde i na majetkoprávní záležitosti města, převody a směny pozemků. Následovat má diskuze zastupitelů a také přítomných občanů města. Z pondělníhozasedání sedlčanského astupitelstva bude opět probíhat živý audio přenos.

Foto: Ladislav Havel