Zastupitelé na zasedání projednají mimo jiné i dar HZS a plán prevence kriminality

SEDLČANY – V letošním roce první veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany proběhne v pondělí 13. března v 17 hodin ve společenském sále kulturního domu. Kromě standardním bodů, jako jsou zpráva z kontroly usnesení z minulého zasedání, zpráva z jednání Rady města, informace o výsledcích hospodaření města v roce 2022 apod., jsou na programu zasedání i další záležitosti.

Jednou z nich je poskytnutí peněžního daru profesionálním hasičům na pořízení komunikačních jednotek do dýchacích masek. Následujícím bodem jednání bude strategický plán prevence kriminality ve městě na dalších pět let. Následovat mají body jako například majetkoprávní záležitosti města a pak zprávy o činnostech jednotlivých výborů komisí sedlčanského Zastupitelstva.

Stejně tak i plány činností těchto komisí na rok 2023. V závěru březnového zasedání dojde ke zvolení kandidáta na funkci přísedícího u příbramského okresního soudu. Na úplném konci dojde i na diskuzi zastupitelů města a také na diskuzi přítomných občanů města. Stejně jako ze všech minulých zasedání Zastupitelstva, tak i z tohoto bude opět probíhat živý audio přenos.

Foto: facebook,
Blanka Vilasová Bešťáková