Začíná hlasování o třech projektech v rámci participativního rozpočtu města Sedlčan

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – Počínaje pondělím 22. května začíná hlasování o třech předložených projektech, které se ucházejí o finanční podporu z participativního rozpočtu města Sedlčany. Historicky potřetí mají obyvatelé Sedlčan možnost zapojit se do rozhodovacího procesu týkajícího se využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. V městské kase je na projekty občanů v letošním roce vyčleněna částka půl milionu korun.

Navrhovatelé z řad občanů v řádném termínu předložili celkem tři projekty na využití financí z tzv. participativního rozpočtu města. První z projektů je nejdražší a týká vybudování psího parku sloužícímu k setkávání lidí, socializaci psů, jejich vyvenčení a hraní si bez vodítka. Druhý oživení starého městského parku na Novoměstském náměstí. Třetím projektem pak je získání financí na vybudování venkovního hřiště na stolní tenis, kde by si mohl zahrát každý.

Každý občan města starší 15 let s trvalým bydlištěm v Sedlčanech má na výběr ze dvou možností hlasování, a to buď elektronickou formou nebo odevzdáním hlasu prostřednictvím vyplněného formuláře v Turistickém informačním centru Sedlčany. Forma využití elektronického hlasování vyžaduje předchozí registraci v aplikaci Munipolis. Hlasovaní papírovou formou pak vyžaduje předložení na místě hlasování dokladu totožnosti. Hlasování začíná 22. a končí 31. května.

Ilustrační foto: pixabay.com