Výstraha ČHMÚ na nebezpečí vzniku požárů vstoupila v platnost v úterý 14. května

STŘEDNÍ ČECHY – ČHMÚ vydal 13. května 2024 výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje platnou od 14.května 0:00 hodin zatím do odvolání. Opět tedy v souvislosti s touto výstrahou je celoplošně kromě jiného zakázáno rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně, kouření, používání zábavní pyrotechniky či vypouštění „lampionů štěstí“.

Dále platí zákaz vjezdu motorových vozidel na polní cesty a zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod. Zákaz platí v místech lesních porostů a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 metrů.

A to na polích na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů a u stohů sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů. „Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů,“ informoval Libor Pospíšil z HZS Středočeského kraje.

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační foto: pixabay.com