Výstavba společenského centra uzavře v Tyršově ulici chodník a omezí stání

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 7 měsíců a 13 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Počínaje pondělím 29. října dojde v Tyršově ulici na přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci a chodníku, a to z důvodu zahájení výstavby společenského centra. V praxi to znamená jednak uzavření levého chodníku ve směru od centra v úseku od bývalé polikliniky až po konec staveniště.

A dále ve stejném úseku dojde k osazení značek zákazu zastavení na pravé straně komunikace a tím znemožnění parkování v této části ulice. Navíc v těchto místech bude osazeno upozornění na vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Přechodná úprava provozu na místní komunikaci potrvá přibližně jeden rok.