Vyšší cena za odvoz komunálního odpadu se v roce 2024 dotkne každé domácnosti

SEDLČANY – Od nového roku se v Česku prakticky zdražuje téměř všechno (včetně piva). To se týká i celkové ceny, kterou budou obyvatelé města Sedlčany platit za odvoz a ukládání směsného odpadu. Zatímco v roce 2022 obyvatelé platili za odvoz nejběžnější nádoby (110/120 litrů) 2300 korun, v roce 2023 to bylo 3144 korun a v roce 2024 to je 3432 Kč za dvanáct měsíců.

Cena je uvedena za svoz komunálního odpadu z domácnosti jedenkrát týdně. Při svozu jedenkrát za dva týdny téže nádoby je cena poloviční (1716 Kč). Podobně vyšší ceny zaplatí občané města za všechny druhy svozových nádob včetně kontejnerů. Při sezonním svozu (tedy v době topné sezony od 1.1. do 30.4. a 1.10. do 31.12.) zaplatí poplatník za tutéž nádobu 2700 korun.

Zdroj: Město Sedlčany
Ilustrační foto: pixabay