Výška hladiny v retenční nádrži dosahuje 270 cm, tj. na II. stupeň povodňové aktivity

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – Vytrvalé deště v posledních dnech zvedají hladiny všech vodních toků. Patří mezi ně i Sedlcký potok, který vtéká do sedlčanské retenční nádrže. Zatímco před polednem v úterý 23. srpna výška hladiny vody v nádrži nedosahovala ani I. stupeň povodňové aktivity, po polednách tuto hranici překročila a voda stoupala stále výše. V 17. hodin už dosáhla hladina vody výšky 270 centimetrů, což je stanovená hranice pro vyhlášení II. stupně povodňové aktivity.

Na potoku Mastník se hladina vody u mostu v Kosově Hoře stále drží cca 3 cm pod hranicí I. stupně povodňové aktivity. U mostu v osadě Chalupy výška hladiny vody v Mastníku dosáhla krátce po půl sedmé odpoledne hranici I. stupně povodňové aktivity (110 cm). Na měřícím bodě v Radíči protéká každou vteřinou téměř 10 kubíků vody, hladina vody i nadále stoupá. Říčka Brzina má v obci Hrachov výšku hladiny 80 cm, což je dvojnásobek normálu, ale zatím to nic varovného neznamená.

AKTUALIZOVÁNO 24. 8. – 07:00: Kolem druhé hodiny noční ve středu 24. srpna voda začala v retenční nádrži klesat, ráno pak byla na výšce 265 centimetrů, to  je na I. stupni povodňové aktivity. Klesla i výška vody v Mastníku, měřená v osadě Chalupy. Na měřícím bodě v Radíči kulminoval Mastník kolem úterní 23. hodiny. Mírně poklesla hladina vody i na říčce Brzina.

AKTUALIZOVÁNO 24. 8. – 13:00: Hodinu po poledni hladina vody v sedlčanské retenční nádrži dosáhla výšky 259 centimetrů a tím pádem se dostala pod hranici I. stupně povodňové aktivity.

Ilustrační foto: Ladislav Havel