Vodáci už pomalu mohou začít chystat lodě na tradiční Velikonoční splutí Mastníku

SEDLČANY – Letošní Velikonoce jsou téměř za dveřmi, což je znamením pro vodáky, aby si začali chystat lodě a další „nádobíčko“ na neděli 31. března, kdy se po roce znovu uskuteční tradiční Velikonoční splutí Mastníku. I když potok Mastník není na pohled ničím výjimečný, přesto se každým rokem na jeho velikonoční splutí těší množství zkušených, méně zkušených vodákům, ale i recesistů.

Potok Mastník je při normálním stavu hladiny pro vodáky běžně nesplavný. K tomu aby se mohlo splutí Mastníku vůbec konat, je nutné upouštět zvýšené množství vody z přehrady na Sedleckém potoku. Kolik vody během několika málo hodin ze sedlčanské přehrady do Mastníku přiteče není každoročně dopředu jisté, vždy záleží na momentální výšce hladiny přehradní nádrže.

Tradice splouvání potoku Mastník se začala psát v roce 1988, kdy parta skalních vodáků se rozhodla Mastník „sjet“. A to pouze za stavu hladiny vody, kterou přineslo jarní tání. Následně se z původně recesistické akce skupinky vodáků stala velikonoční tradice. Splutí Mastníku startuje vždy dopoledne u jezu pod mostem v Sedlčanech, cíl je po deseti kilometrech plavby u zámku Radíč.

Zkušení vodáci mají možnost plout i dále za Radíč až na Kasárna a přitom se pohledem kochat patrně na nejkrásnějšími partiemi potoku Mastník. Ten v těchto místech tvoří výrazný zákrut na jehož ostrohu nad ním leží zřícenina hradu Kozí hřbet ze 14. století. Posléze, na začátku asi čtyři kilometry dlouhého úzkého zálivu, se potok Mastník mísí už s vodami řeky Vltavy.

Archivní foto: Ladislav Havel