Upozornění: Tento příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Voda v přehradách Slapy a Orlík dostala od hygieniků jedničku. Pilský rybník trojku

REGION – Začátkem tohoto týdne proběhla na většině kontrolovaných a sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích pravidelná kontrola spojená s odběrem vod a již při vlastních odběrech bylo vizuálním hodnocením patrné, že voda na většině lokalit má dobrou kvalitu. Toto se potvrdilo i při hodnocení provedených analýz odebraných vzorků.

“Situace je výborná jak na nejvýznamnějších hojně navštěvovaných oblastech, koncentrovaných na březích vodních nádrží Orlík a Slapy, tak i na ostatních menších a méně frekventovaných lokalitách v celém Středočeském kraji. Obsah fytoplanktonu včetně sinic, je stále velice nízký, což se pozitivně promítá i do průhlednosti, která např. na lokalitách ve středočeské části přehrady Orlík dosahuje až 3,5 metru,” informují středočeští hygienici.

Kvalita vod je na podstatné části sledovaných přírodních koupališť a koupacích oblastech hodnocena stupněm 1, pouze na několika lokalitách bylo potvrzeno zvýšené množství fytoplanktonu. To se týká i Pilského rybníku pod areálem Monínec, kde si teplé a slunečné počasí začíná vybírat svou daň. Oproti stavu před  týdnem tu došlo k nárůstu obsahu sinic i chlorofylu a kvalita vody je v současné době hodnocena stupněm 3.

Situace však není v žádném případě kritická, pouze by koupající se veřejnost v Pilském rybníku měla dodržovat doporučená pravidla při koupání ve vodách obsahující zvýšené množství sinic. “Základním pravidlem je po každém vykoupání se osprchovat a nenechat na sobě vodu oschnout. To platí především pro osoby se sníženou imunitou, těhotné ženy nebo malé děti,” doporučují hygienici.

Autor/zdroj: Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje