Ve vyjádření sedlčanské radnice k incidentu z 18. září zaznívá apel na občany

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 7 měsíců a 30 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Starosta města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, spolu s vedením města odsuzují neuvěřitelně brutální čin, ke kterému došlo 18. září v ulici Na Potůčku a byl při něm napaden mladý chlapec. Šokujícím na dané situaci je také to, že nikdo z přihlížejících mladistvých neposkytl napadenému pomoc, ani pomoc nepřivolal. Případ vyšetřuje Policie ČR a vedení města neobdrží po dobu vyšetřování žádné konkrétní informace.

Starosta uložil vrchnímu komisaři Městské policie Sedlčany zajistit zvýšený dohled nad bezpečnostní situací ve městě a současně nařídil zintenzivnit pořádání preventivních přednášek na sedlčanských školách se zaměřením na zvyšující se brutalitu mládeže. Starosta na nejbližší jednání Rady města Sedlčany, kterého se zároveň zúčastní předsedové Komise pro výchovu a vzdělávání a Komise sociálně právní, navrhne svolat veřejné zasedání zastupitelstva, a to v nejbližším možném termínu.

“Na zasedání budou přizvání zástupci Policie ČR, Městské policie Sedlčany a odboru sociálních věcí MěÚ Sedlčany, jelikož jedním z projednávaných bodů bude oblast ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, případně programy péče o problémové skupiny dětí a mladistvých. Jsme přesvědčeni, že případ bude řádně vyšetřen a pachatel potrestán. Napadenému chlapci přejeme brzké zotavení,” píše se v tiskovém vyjádření sedlčanské radnice .

“Pokud se osobně setkáte s obdobným chováním, neváhejte kdykoli se obrátit na bezplatnou tísňovou linku 156 (Městská policie Sedlčany),” apeluje na občany starosta města.

Autor/zdroj: Město Sedlčany