Do sedlčanských ulic vyjdou studenti s pokladničkami Tříkrálové sbírky

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – Charita Česká republika se v Tříkrálové sbírce již po osmnácté obrácí k občanům naší země s přáním požehnaného nového roku a s prosbou o solidaritu s potřebnými. V pražské arcidiecézi organizuje Tříkrálovou sbírku Arcidiecézní charita Praha společně s desítkami místních koordinátorů. V Sedlčanech se Tříkrálové sbírky ujmou dobrovolníci z řad patnáctiletých studentů místního gymnázia. Tři králové společně se svými vedoucími vyrazí vyrazí do sedlčanských ulic v pátek 5. ledna.

„Finanční příspěvky budou vybírat do speciálních zapečetěných kasiček dodaných Charitou ČR. Kasičky budou po ukončení sbírky otevřeny pod dohledem pracovnice MěÚ Sedlčany a odeslány na účet Arcidiecézní charity Praha. Ta bude schvalovat ‚Záměr na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2018‘, o který bylo požádáno. V Sedlčanech vybrané finanční prostředky budou z větší části použity pro vybavení domácího hospice Křídla,“ uvádějí sedlčanské Farní listy.

Tradiční součástí sbírky je také v nedělním podvečeru 7. ledna Tříkrálový koncert, který uvede Česká televize na programu ČT 1. Koncert z Městského divadla v Brně moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí Hana Zagorová, Mirka Miškechová, skupiny Kryštof, Jelen a Kantiléna – sbor při Filharmonii Brno. Přispět do sbírky lze také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60, 90) na číslo 87 777, cena DMS je 30 (60,90) korun. Dále je možno zaslat dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777.