V době největšího ruchu v Sedlčanech město nechá rozkopat chodník z náměstí k lékárně

SEDLČANY – V době největšího turistického ruchu a automobilového provozu v ulici 28. října Město Sedlčany povolilo v době od 6. do 21. srpna uzavírku chodníku v celé ulici 28. října v úseku od Řeznictví Dvořák po prodejnu Voda Topení Koupelny Skalický na Sukově náměstí. Důvodem je provádění výkopových prací na chodníku za účelem pokládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Chodci v tomto úseku tak budou nuceni buď používat úzký chodník na protější straně ulice (kde se místy dva lidé nevyhnou), nebo vstupovat do vozovky.

Zároveň v první srpnové dekádě (6. až 8. srpna) dojde k částečné uzavírce silnice č. II/105, ul. 28. října opět z důvodu překopu v místě vedle přechodu pro chodce mezi prodejnou Flop a Řeznictvím Dvořák v Sedlčanech, překop má být prováděn po polovinách. Opět se tak děje v době největšího letního provozu vozidel na této vytížené komunikaci. Také tady se bude ukládat podzemního vedení sítě elektronických komunikací, a to vše za plného silničního provozu.

Zdroj: Úřední deska Město Sedlčany
Ilustrační foto: pixabay.com