Uzavření škol má na šíření viru v populaci zanedbatelný vliv, tvrdí výzkumná studie

STŘEDNÍ ČECHY – Na základě výsledků testování dětí navštěvujících předurčené školy, inicioval Středočeský kraj vznik rozsáhlé detailní studie vývoje nákazy virem SARS-CoV-2 u předškolních a školních dětí. Výsledky svědčí o tom, že uzavření škol má na šíření viru v populaci zanedbatelný vliv. Z výzkumů vyplývá, že školy jsou pro děti bezpečným prostředím a současná vládní opatření jsou pro žáky spíše rizikem, a to nejen z hlediska šíření viru.

Uzavření škol může mít navíc i negativní vliv na celkový psychický a zdravotní stav dětí. „Infekce SARS-Cov2 má v jednotlivých věkových a zdravotních skupinách obyvatel zásadně odlišný průběh, následky a intenzitu dalšího šíření. V protikladu k této skutečnosti jsou dlouhodobě uplatňována plošná epidemická opatření, jejichž efekt je pro méně rizikové populace sporný až škodlivý,“ shrnuje molekulární biolog Michal Pohludka, vedoucí výzkumného týmu.

Poté, co stát uzavřel školy, otevřely se ve všech krajích předurčené školy, které se starají pro děti ve věku 2 – 11 let, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví, sociální oblasti, IZS a dalších profesích stanovených vládou. Středočeský kraj se rozhodl tyto děti testovat právě cucacími testy PCR od české univerzitní společnosti GeneSpector, které byly podle pilotního testování vyhodnoceny jako nejpřesnější a rovněž nejvhodnější pro děti a učitele.

Školy jsou bezpečné – výsledky studie jsou jednoznačné. Výzkum prokázal, že uzavření škol nezpomalilo šíření viru SARS-CoV-2 v populaci, ale právě naopak při jejich uzavření došlo k nárůstu prevalence infekce v dětské populaci. Děti tak jsou paradoxně vystaveny vyššímu riziku nákazy v domácím prostředí, kdy byly v blízkém každodenním kontaktu s nakaženými členy domácnosti. Škola představuje bezpečné prostředí nabízející řád a hygienická opatření.

Ze studie vyplývá jednoznačné doporučení opětovně otevřít školní zařízení. “Jako kritické v úspěšnosti vnímáme přenesení zodpovědnosti za symptomatické dětské pacienty do rukou rodičů, ředitelů škol a učitelů. Pokud děti prokazují nejčastější příznaky nákazy SARS-CoV-2, kterými je nejčastěji rýma, méně často bolest hlavy, teplota, kašel, bolesti kloubů a ojediněle zvracení a vyrážka, děti nejsou vpuštěny do kolektivu a zůstávají v domácí péči,” dodává ke studii hejtmanka Petra Pecková.

  Dnem 13. dubna 2021 začala po 30 letech výstavba silničního obchvatu Olbramovic

Zdroj/foto: Středočeský kraj