Uvidíme ohňostroj? Meteorologové vydali výstrahu na nebezpečí požárů

SEDLČANY – Český hydrometeorologický ústav vydal ve středu 15. června výstrahu č. 000190 před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje s platností od 16. června 10:00 hod. do odvolání. V souladu s Nařízením Středočeského č. 3/2020 je proto mimo jiné celoplošně zakázáno používat zábavní pyrotechniku.

Dále platí až do odvolání zákaz vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní cesty (zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování), vjezd motorových vozidel na lesní cesty kromě vlastníků a další.

Je tedy otázkou, zda pří Městských slavnostech Rosa bude vůbec možné v pátek 17. června shlédnout v programu uvedený noční ohňostroj, neboť se jedná o použití zábavné pyrotechniky. A tu právě zakazuje výše uvedené Nařízení Středočeského kraje č.3/2020. Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Ilustrační foto: pixabay.com