Úbytek počtu obyvatel Sedlčan se nezastavil. K 1. lednu 2024 ve městě žilo 6728 lidí

SEDLČANY – Rok se sešel s rokem a máme tu opět aktuální údaje Ministerstva vnitra ČR o počtu obyvatel jak v samotných Sedlčanech, tak také v některých větších obcích správního obvodu města s rozšířenou pravomocí Sedlčany. Podle této informace žilo k 1. lednu 2024 v městě Sedlčany, a to včetně devíti přidružených osad celkem 6.728 obyvatel. To je o 48 lidí méně jak ke stejnému datu roku 2023, úbytek obyvatel se tak ani v roce 2023 nepodařilo zastavit.

Pokles počtu obyvatel Sedlčan nepřetržitě trvá už víc jak 30 let a pokud ho „něco“ zázračně nezastaví, tak s největší pravděpodobností bude pokračovat i v následujících létech. Celkový počet obyvatel města Sedlčan se za poslední tři desetiletí snížil o více jak 1200 obyvatel. Z nejnovějších demografických údajů Ministerstva vnitra (MV) lze dále vyčíst, že k 1. lednu 2024 žilo v Sedlčanech 3.222 osob mužského pohlaví a 3.506 osob ženského pohlaví. Z toho 830 mladších 15 let (448 chlapců, 382 dívek).

Nejvíce obyvatel mělo město v roce 1989, kdy jejich počet činil 9.526 (údaj z publikace Tenkrát v Sedlčanech.) V té době však k Sedlčanům patřily v současnosti samostatné obce Kňovice, Osečany a Radíč. Po odtržení těchto obcí mělo město Sedlčany k 1. 7. roku 1991 celkem 8.020 obyvatel. Z historie města lze vyčíst, že roku 1867 žilo v Sedlčanech 4.428 obyvatel, v roce 1950 to bylo pouze 3.713 obyvatel. Velký rozvoj průmyslu a bytové výstavby v 70. a 80. letech měl za následek nárůst až nad osm tisíc.

Podle stejných údajů MV je v regionu dalších pět obcí s více jak tisícem obyvatel. K 1. 1. 2024 ve městě Sedlec-Prčice žilo 2.850 obyvatel a v městě Krásná Hora n. Vlt. 1.084 obyvatel. Z jednotlivých obcí regionu jsou na počet obyvatel největší Kosova Hora 1342 a Petrovice 1339. Následuje obec Dublovice (1.046 obyvatel). Vysoký Chlumec, který jako jediný na Sedlčansku má status městyse, čítal k 1. lednu 2024 celkem 813 obyvatel.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Ilustrační foto:
Ladislav Havel