Tříkrálová sbírka v Petrovicích přinesla charitě přes 18 tisíc korun

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

PETROVICE – Počátkem ledna opět vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Jedním z míst, kde se v regionu uskutečnila Tříkrálová sbírka byly Petrovice. Petrovičtí koledníci chodili ve třech skupinách a vybrali celkem 18 331 korun.

Výtěžek celostátní Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.