Tři králové už navštěvují domácnosti

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANSKO – Až do desátého ledna můžete v různých částech našeho regionu potkávat koledníky Tříkrálové sbírky. Koledníkům v pražské diecézi, pod kterou spadají i farnosti na Sedlčansku, ve středu požehnal v katedrále svatého Víta v Praze arcibiskup Dominik Duka. Do ulic obcí a měst vychází v České republice každoročně přes 13 tisíc kolednických skupinek a výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45 – 60 miliony korun.

„Až k vám přijdou ‚Tři králové‘, prosím, otevřete jim dveře i svá srdce. Děkujeme za jakoukoli podporu podle vašich možností a vlastního uvážení. Získané prostředky se z větší části navrátí do míst, kde byly vykoledovány,“ uvádí zpráva farností Sedlčanska. Podle Jana Oulíka z Charity České republiky, která akci v celostátním měřítku pořádá, má sbírka mezi Čechy už tradici. „Mám takový pocit, že lidé sbírku hodně znají  a že jí důvěřují. Lidé na ni rádi přispívají a důvěra v takovou sbírku je ten nejcennější poklad, který každá nezisková organizace má.“

Výtěžek sbírky pomáhá především regionům, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Loňský výtěžek sbírky byl na Sedlčansku použit na tři projekty. Část vybraných peněz obdržela sedlčanská obecně prospěšná společnost MELA na výstavbu bezbarierového přístupu, z další části vykoledovaných peněz byla zakoupena pec na vypalování keramiky do školy v Chlumu u Sedlčan. Tříkrálová sbírka v roce 2010 pomohla i vybavit prostory fary v Kosově Hoře pro setkávání dětí.

Tříkrálová sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem. Sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 korun, ze kterých na sbírku jde 27 korun.