Středočeský kraj zrekonstruuje za účelem navýšení kapacity Domov seniorů Vojkov

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje na svém dnešním zasedání rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce v Domově seniorů Vojkov. Konkrétně se bude jednat o rekonstrukci budovy v objektu tak, aby došlo k navýšení kapacity služby domova se zvláštním režimem. Celkové předpokládané náklady akce činí téměř 25 milionů korun.

Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce budovy v areálu Domova seniorů Vojkov, kdy v rámci stavebních prací dojde k její komplexní rekonstrukci a propojení s hlavní budovou. To povede k navýšení kapacity služby domova se zvláštním režimem celkem o jedenáct lůžek.

„Domov má aktuálně kapacitu 109 lůžek a poskytuje dvě sociální služby. Kromě standardního domova pro seniory nabízí právě služby se zvláštním režimem, které jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností. Jsem velice rád, že díky stavebním úpravám budou moci být tyto služby poskytovány většímu počtu klientů,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek.

Se zahájením rekonstrukce se počítá již v prvním čtvrtletí roku 2023. Dokončena by poté mohla být již v červenci roku 2024. „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 24,8 milionu bez DPH a bude spolufinancována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí,“ dodal radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák.

Ilustrační foto: Wikimedia