Středočeský kraj přispěje obcím na každý vysazený strom 1 500 korun

STŘEDNÍ ČECHY – V pondělí 27. ledna krajští zastupitelé schválili zřízení fondu na podporu výsadby stromů a pravidla na poskytování darů z něj. Alokováno je v něm celkem 750 tisíc korun, v případě zájmu obcí však bude tato částka navýšena. Obce tak budou moci podávat žádosti v návaznosti na konkrétní projekt. Jestliže obec bude realizovat více projektů, bude moci podat více žádostí na příslušné konkrétní projekty.

„Téma ochrany klimatu je pro nás velkou výzvou a prvním krokem pro boj s oteplováním. Zakládáme proto nový Středočeský Fond na podporu výsadby stromů, který umožní obcím poskytnout dar na jeden vysazený strom 1 500 korun,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. „Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje budou vyhlášena 10. února a první žádosti mohou obce podávat od 2. března 2020,” doplnil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács.

„Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru bude určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1 500 korun na jeden vysazený strom. Formu daru jsme zvolili, aby se minimalizovala administrativa jak pro obce, tak kraj,“ následně vysvětlil G. Kovács. Žádost bude nutné, po schválení zřízení Fondu zastupiteli kraje, ve lhůtě od 2. března 2020 do 30. června 2021  podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace.

Zdroj/foto: Středočeský kraj