Středočeský kraj opět věnuje obcím další peníze na péči o nově vysazené stromy

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj věnuje obcím další finance na péči o nově vysazené stromy. Zastupitelé dnes schválili poskytnutí částky celkem bezmála 460 000 korun pro čtyři obce. Peníze jsou vyhrazené ve Středočeském Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů. „Na každý strom věnujeme částku 1 500 korun.

O nově vysazené stromy je nutné pečovat, potřebují pravidelnou zálivku, údržbu kotvení nebo kůlů. Stromy v obcích vylepšují veřejný prostor, přispívají k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Dary Středočeského kraje loni pomohly v péči o více než 1250 stromů,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

O finanční dar na péči o nově vysazené stromy mohou žádat obce, které vysadily stromy za peníze z veřejných zdrojů. Pro letošní rok byl fond pro žadatele otevřen 1. března a žádosti mohou obce podávat průběžně až do 30. září 2024. Ve fondu jsou na rok 2024 vyhrazeny celkem dva miliony korun.

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační foto: pixabay