Středočeský kraj nadále přijímá žádosti do 3. výzvy kotlíkových dotací

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj opět vyzývá obyvatele kraje, aby podávali své žádosti do 3. výzvy kotlíkových dotací. Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019–2023“ byl vyhlášen letos na začátku měsíce května. Žádosti o kotlíkovou dotaci je možné podávat až do 30. června roku 2022, nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na tento dotační Program.

„Dosavadní velký zájem žadatelů o kotlíkové dotace nás podnítil k jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení částky určené pro tento dotační titul o 204,6 milionu korun. Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude dále navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy,” uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Ing. Gabriel Kovács.

Středočeský kraj tak předpokládá, že bude mít k dispozici na třetí výzvu celkem cca 575 milionů korun a dalších 204,6 milionu. “S ohledem na rostoucí zájem o kotlíkovou dotaci také žadatelům doporučujeme požádat o dotaci již nyní, vzhledem k možnosti realizovat výměnu tepelného zdroje mimo topnou sezonu. Nyní je tedy ten nejvhodnější čas na podání žádosti a zajištění si pořadí, které je kryto finanční alokací,“ dodal náměstek G. Kovács.

Autor/zdroj: Středočeský kraj