Skanzen ve Vysokém Chlumci je kompletní, dokončena byla dvě poslední stavení

VYSOKÝ CHLUMEC – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci je nově bohatší o dvě dobové stavby. K devatenácti stávajícím unikátním stavbám a dalším drobným sakrálním objektům přibyla v letošním roce další dvě stavení, a sice hospodářské patrové stavení z Mokřan a obytný dům z Řikova. Tímto se koncepce završila a skanzen ve Vysokém Chlumci je již kompletní. Kolaudace těchto dvou nových objektů proběhne v příštím roce.

Hospodářské stavení z Mokřan – foto: Středočeský kraj

První návštěvníci do interiérů těchto dvou posledních objektů zavítají v letech 2022–2023 po dokončení tematických expozic. “Vedoucí vysokochlumeckého skanzenu Lubomír Procházka za svou odbornou práci, která se mimo jiné otiskla právě v areálu Skanzenu Vysoký Chlumec, obdrží cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic,” uvádí facebooková stránka Středočeského kraje.

Obytný dům z Řikova – foto: Středočeský kraj

V přírodním areálu skanzenu lidových staveb středního Povltaví ve Vvsokém Chlumci se nacházejí zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, a to převážně od 18. až počátku 20. století. Vysokochlumecký skanzen je pobočkou Hornického muzea Příbram, které se také zasloužilo o jeho vznik. K postupné výstavbě skanzenu se přistoupilo v na přelomu minulého a tohoto století.

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační foto:
Václav Peterka