Shlížet na krásy kraje z ochozů regionálních rozhleden by už neměl být problém

REGION – Zatímco z rozhleden v našem regionu jsme se v minulých létech většinou mohli rozhlížet už v dubnu, letos tomu tak není. Až na výjimky jsou totiž stále kvůli opatřením vlády proti šíření nového koronaviru uzamčeny. To v případě, že se jedná o rozhledny s uzavřenými prostory. Rozhledny bez uzavřených prostor bylo možné už otevřít 11. května. Ostatní rozhledny s uzavřenými prostory lze pak za specifikovaných podmínek otevřít 25. května.

U všech rozhleden je nutné, aby jejich provozovatelé zajistili návštěvníkům řádné hygienické podmínky. To znamená maximální počty lidí dle výměry plochy rozhledny, rozestupy dva metry, řízení front, dezinfekce apod.). Na Sedlčansku a v jeho dohledném okolí se jedná celkem o devět rozhleden a vyhlídek. Z toho dvě (Drtinova rozhledna a rozhledna Milada) jsou bez uzavřených prostor, ostatní regionální rozhledny pak mají část prostorů uzavřených.

Do blízkého okolí centra regionu bychom mohli shlížet v dohledné době také přímo v Sedlčanech. Vyhlídkový ochoz po obvodě objektu hvězdárny má město v plánu vybudovat do dvou let. Ochoz přibližně ve výšce deseti metrů na úrovni kopule hvězdárny by měl umožňovat, po odstranění vzrostlých dřevin, výhledy do všech čtyř světových stran. Vyhlídkový ochoz by uvítali také sedlčanští amatérští astronomové, a to například při pozorování meteorických rojů.

Více o rozhlednách na Sedlčansku a okolí