Sedlčanští zastupitelé zvolili ze svého středu starostu, místostarostu a dalších pět radních

SEDLČANY – Nově zvolené Zastupitelstvo města Sedlčany na svém ustavujícím zasedání konaném v pondělí 17. října mělo na programu volbu dlouhodobě uvolněného starosty města, místostarosty města a dalších členů Rady města. Následně pak zastupitelé volili předsedy finančního a kontrolního výboru. Řízení schůze se ujal, za nepřítomného končícího starostu Miroslava Hölzela, nejstarší zvolený zastupitel Vladimír Zámostný.

Prvním bodem ustavující schůze byl slib nových zastupitelů a poté určení členů mandátové a volební komise. Zastupitelstvem města Sedlčany byl zvolen za uvolněného starostu Ivan Janeček (Šance pro Sedlčany). Ten následně všem poděkoval a ujal se dalšího řízení ustavující schůze. Poté byl v tajné volbě, na základě předchozí dohody všech subjektů, zvolen staronovým místostarostou města Zdeněk Šimeček ml. (ODS). Starosta a místostarosta se automaticky stávají také členy Rady města.

Následujícím bodem ustavující schůze zastupitelů byla volba dalších pěti členů Rady města Sedlčan. Také tady zafungovala předchozí dohoda o členech Rady města. Navrženi tak byli Vladimír Zámostný a Josef Soukup (Šance pro Sedlčany), František Hodys a Karel Marek (ODS). Pátým navrženým členem Rady města byl Martin Havel (SNKS). Všichni navržení byli poté většinou všech hlasů přítomných zastupitelů také zvoleni do nové Rady města.

Ilustrační foto: webkamera