Sedlčanští zastupitelé se v roce 2024 poprvé sejdou ke svému veřejnému zasedání

SEDLČANY – Krátce po příchodu meteorologického jara proběhne v pondělí 11. března v 17 hodin ve společenském sále kulturního domu letošní první veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Na svém pondělním programu má celkem čtrnáct bodů. Kromě standardním bodů, jako jsou kontrola usnesení z minulého zasedání či zpráva z jednání Rady města je na programu několik dalších bodů.

Mezi ně patří například informace o majetkoprávních záležitostech, výkupech pozemků u sokolovny i u Háječku, aktualizace předpisu o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti. Dalšími body jednání jsou plány činnosti finančního a kontrolního výboru, nebo správa o činnosti osadních výborů. Závěrem dojde i na diskuzi zastupitelů a přítomných občanů.

Ze zasedání sedlčanského Zastupitelstva bude opět probíhat živý audio přenos.

Foto: facebook,
Blanka Vilasová Bešťáková