Upozornění: Tento příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Sedlčanští dobrovolní hasiči získají nové radiostanice

SEDLČANY – Jednotka sedlčanských dobrovolných hasičů SDH II získá rozhodnutím městské rady do zásahových automobilů dvě kvalitní vozidlové radiostanice. Vozidlové terminály Tetrapol TPM 700, které patří k nejnovější generaci radiových spojovacích prostředků, budou pořízeny ze Středočeského dotačního fondu podpory dobrovolných hasičů. 95 procent z celkové hodnoty dvou terminálů ve výši 141 tisíc korun bude hrazeno z dotačního fondu, zbytek ve výši 7 029 korun bude tvořit spoluúčast města.