Se začátkem koupací sezóny ve středních Čechách začalo i sledování kvality vody

STŘEDNÍ ČECHY – Letošní rok je z hlediska vývoje počasí velice proměnlivý, a dny rozhodně nepřipomínají nejkrásnější měsíce roku. Tyto abnormální výkyvy počasí však nemají žádný vliv na zahájení koupací sezóny, spojené se sledováním kvality vod, určených ke koupání ve volné přírodě. Tak jako každý rok, budou hygienické stanice spolu s provozovateli koupališť prostřednictvím pracovníků akreditovaných laboratoří sledovat na určených lokalitách v celé republice kvalitu koupacích vod.

Oproti předchozí sezóně přibyla další sledovaná přírodní koupaliště, konkrétně biotopy v Divišově a ve Voticích v okrese Benešov. V letošní sezóně bude ve Středočeském kraji sledováno a kontrolováno celkem 44 přírodních koupališť ve volné přírodě, z toho u 11 zajišťuje odběry vč. financování hygienická stanice, u ostatních jednotliví provozovatelé. Ve Středočeském kraji bylo sledování zahájeno v pondělí 15. května, a podle výsledných analýz je situace výborná.

Pozitivní vliv na tento stav má pravděpodobně i poměrně chladné počasí v průběhu měsíce května. Fytoplankton se zatím objevuje v minimálních počtech, a díky tomu dosahuje průhlednost vody např. na lokalitách přehradní nádrže Orlík až 3 m. Mírné zhoršení bylo zaznamenáno pouze na lokalitě Pilský rybník u Monínce, kde má voda sníženou kvalitu právě díky zvýšenému množství fytoplanktonu a s ním souvisejícím větším množstvím chlorofylu. Voda v této lokalitě je klasifikována stupněm 2.

Zdroj: KHS Středočeského kraje
Ilustrační foto: pixabay.com