Ustavují zasedání zastupitelé z důvodu nově zjištěných skutečností přerušili

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 6 měsíců a 30 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANY – Ustavující zasedání zastupitelů města Sedlčany konané v podvečer 31. října skončilo dříve, než vůbec pořádně začalo. Všech jednadvacet zastupitelů a zastupitel z pěti politických uskupení stihlo pouze složit slib a poté bylo jednání na základě všemi zastupiteli přijatého usnesení přerušeno. Což dost nelibě neslo především přibližně půl druhé stovky přihlížejících obyvatel města.

Důvodem přerušení byly nově zjištěné skutečnosti, které nestačily zainteresované strany podílející se na dohodnuté koalici kvalifikovaně posoudit tak, aby mohlo dojít na volbu starosty, místostarostů a členů rady. Zastupitelé se tak na základě usnesení znovu sejdou v pondělí 12. listopadu v 17 hodin opět ve společenském sále KDJS.

Pravděpodobně i nadále by mělo zůstat ve hře již dohodnuté koaliční složení Rady města ze zastupitelů z Občanské demokratické strany, Starostů a nezávislých a Sdružení nezávislých kandidátů Sedlčan ve formátu 3 + 3 +1. Koaliční strany nyní musí do 12. listopadu především opětovně projednat konkrétní jména místostarostů, jenž předloží zastupitelskému plénu na pokračujícím jednání zastupitelů.