Rekonstrukce mostu na silnici v Počepicích začne přibližně s dvouročním zpožděním

REGION – Před dvěma roky schválila Rada Středočeského kraje spolufinancování sedmi dopravních staveb s využitím finančních prostředků IROP. Mezi sedmičku chystaných dopravních staveb, které se měly realizovat již v roce 2018, patřila také rekonstrukce mostu ev. č. 105-029 na silnici II/105 v Počepicích. Podle posledních informací by měla být rekonstrukce mostu zahájena koncem letošního roku (11/2019)  a dokončena přibližně na podzim roku příštího (10/2020).

Ještě před tím, v úterý 12. listopadu, dojde k jednodennímu uzavření silnice II/105 v tomto úseku. Důvodem je umístění autojeřábu, který tu nainstaluje provizorní lávku. Ta má sloužit obyvatelům Počepic v době výstavby nového mostu k přechodu z jedné části obce do druhé. Objízdná trasa povede od křižovatky “U sloupu” po silnici III/10525 přes osadu Rovina do osady Libčice a odtud po silnici III/10529 přes Nechvalice zpět na silnici II/105 s napojením v Bratřejově.

Most přes Počepický potok je ve špatném stavebním stavu a jeho profil je v současné době zúžen betonovými svodidly. Proto bude stávající most nahrazen novým železobetonovým. Tím dojde k rozšíření mostu ze současných 6,5 m bez chodníků na 7,5 m s jedním chodníkem šířky 1,25 m. Délka přemostění bude u nového mostu činit necelých deset metrů. Zároveň koryto Počepického potoka bude pod mostem zpevněno kamennou dlažbou.

Rekonstrukce mostu podle uzavřené smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a dodavatelskou společností má trvat šest měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Termín dokončení ale mohou posunout práce v zimním období. Celková cena rekonstrukce mostu v Počepicích, do které spadá nejen výstavba mostu, ale i osazení provizorní lávky, úprava komunikace, přemístění telefonních sloupů a opravy objízdných tras, má stát cca 35,4 miliony korun včetně DPH.