O náhradu kvůli úrazu požádali tři lidé

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – Chodníkový zákon, který loni přesunul povinnost hradit chodcům vzniklé škody na zdraví z majitelů nemovitostí na obce, zatím sedlčanskou radnici nezavalil žádostmi o odškodnění.  Radnice od občanů prozatím obdržela tři žádosti, přičemž úrazů mohlo být víc, ale někteří lidé se kvůli dokazování na radnici neobrátili. Další žádosti mohou ještě přijít i po vyléčení poškozených. Město, které je pro tyto případy pojištěno, nemuselo ani před zimní sezónou navyšovat pojistku.

„Prozatím nám byly doručeny tři žádosti o odškodnění za úraz na našich komunikacích. Pojištěni proti jakémukoliv úrazu způsobenému prokazatelnou závadou na městských chodnících jsme už mnoho let. Pouze jsme naši smluvní pojišťovnu před zimou požádali o ujištění, že pojistka se týká i případů souvisejících s novelou zákona,“ uvedl koncem února místostarosta Sedlčan Ing. Miroslav Hölzel.

Postiženým v případě uznání žádosti o odškodnění náleží podle rozsahu úrazu za bolestné a v případě trvalých následků i náhrada za ztížení společenského uplatnění. Stejně tak poškozeným náleží náhradu za ztrátu na výdělku nebo příjmu. Součástí finančního odškodnění jsou i náhrady za vynaložené náklady na léčení, jako jsou například poplatky u lékaře či v nemocnici, doprava do zdravotnického zařízení a náklady na rehabilitaci.

Ze strany města se tedy díky pojištění jedná o vyřešenou záležitost, ze strany poškozeného občana však v mnoha případech nastávají problémy – musí si zajistit dostatek důkazů. Důkazní břemeno je totiž v tomto případě na straně poškozeného. Ten musí nejen prokázat, že mu vznikla škoda na zdraví nebo na věci, ale musí mít lékařskou zprávu a vyjádření svědků, že došlo ke zranění právě na městském majetku.

Nárok na odškodnění mohou lidé uplatnit i po třech letech od úrazu. Přičemž povinností majitele není jen dbát o bezpečnost na chodníku v zimě, ale schůdnost chodníků musí zajišťovat celoročně. Musí tak uklízet nejen v zimě led a sníh, ale na jaře pozůstatky zimní údržby jako štěrk nebo písek, stejně jako bláto v době náplav a dešťů. Na všechny tyto a podobné případy pamatuje zákon o pozemních komunikacích, respektive jeho tzv. „chodníková novela“.