Půlnoční mše se kvůli vládním nařízením uskuteční venku u kostela sv. Martina

SEDLČANSKO – Ačkoliv vláda udělila pro účast na půlnoční bohoslužbě výjimku, mnohé farnosti od jejich konání upustily a bohoslužby se uskuteční v časnějších hodinách. To je také případ sedlčanské farnosti, kde s ohledem na vládní nařízení se Vigilie Narození Páně na Štědrý den neuskuteční v kostele, ale venku u kostela svatého Martina už v půl desáté večer.

Podobně proběhne o Štědrém dnu mše také v Kosově Hoře, a to odpoledne od 16 hodin před kostelem sv. Bartoloměje. O hodinu a půl později (v 17:30) se před kostelem kostel Narození sv. Jana Křtitele uskuteční 24. prosince mše také v Počepicích. Farnost Sedlčany zároveň apeluje na věřící, aby striktně zachovávali při těchto mších hygienické předpisy.

Ilustrační foto: Ladislav Havel