Psí parky jsou většinou záležitostí velkých měst, přesto i v Sedlčanech by mohl vyrůst

SEDLČANY – Ve čtvrtek 4. května proběhne v sedlčanském kulturním domě veřejná prezentace projektů, které by měly být realizovány z peněz participativního rozpočtu města Sedlčan. První projektem, který se bude ucházet o přízeň obyvatel města je Psí park. Jak píše předkladatelka tohoto projektu Bc. Iva Voháňková: „Psí park slouží k setkávání lidí, socializaci psů, jejich vyvenčení a hraní si bez vodítka. Lidé z města a sídlišť jistě ocení vhodný prostor k volnému pohybu svého psa.“

Druhým projektem, který se bude ucházet o přízeň obyvatel města, je Venkovní hřiště na stolní tenis. I zde svůj projekt obhajuje předkladatelka Ing. Pavla Jindráková slovy: „Projekt si klade za cíl rozšířit volnočasové sportovní aktivity ve městě Sedlčany pro širokou veřejnost.“ Projekt se opírá o to, že stolní tenis má v Sedlčanech dlouhou tradici a pro větší rozšíření hry chybí v Sedlčanech možnost, věnovat se hře ve venkovním prostředí prakticky bez omezení.

Třetím projektem, který chce získat peníze na realizaci je projekt Zalej alej – revitalizace parku na Novoměstském náměstí. Překladatel je tentokrát zájmové sdružení Luční kvítka, které svůj nápad hájí slovy: „Cílem je oživení starého městského parku a nabídnout široké veřejnosti místo k setkávání, odpočinku, relaxaci, hrám, a to v přírodním duchu, který prohloubí zodpovědný vztah k přírodě i vzájemnost místní komunity.“ Projekt počítá se zapojením místních obyvatel i organizací.

Pokud se jedná o finanční prostředky na jednotlivé projekty, tak první návrh počítá s částkou 363 000 korun. Druhý s částkou 83 000 korun, třetí pak s částkou 144 210 korun. Což v součtu znamená překročení hranice celkové částky určené v rozpočtu města na projekty participativního rozpočtu, což je 0,5 milionu Kč. V další fázi pak dojde v poslední květnové dekádě k hlasování obyvatel města o jednotlivých projektech. V červnu město zveřejní žebříček vítězných návrhů.

  Začíná hlasování o třech projektech v rámci participativního rozpočtu města Sedlčan

Ilustrační foto: pixabay.com