Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše

Prvním významnějším svátkem v období adventu je svátek sv. Ondřeje (30. 11.). Snad právě proto byl tento den, stejně jako Štědrý den, lidmi považován za den příhodný pro věštění budoucnosti. Ovšem stejně jako u mnoha jiných křesťanských svátků, i zde jsou pravděpodobně tradice věštění tohoto dne mnohem starší než křesťanství samo a souvisí s kulty “pohanských” démonů, ochranou před zlem a mocí období temnot nastupující zimy.

K známým ondřejovským tradicím patří třesení bezem (někdy se uvádí stromem, chudák holka…) nebo plotem, který měl v duchu pronášené říkanky dívce naznačit, kdo bude jejím ženichem. „Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes kde můj milý dnes. Třesu, třesu tímto plotem všecí svatí mým životem. Kde je můj milý dnes, ať mně tam zaštěkne pes.“ Jestli však místo psa zakokrhal kohout, znamenalo to, že se děvče vdá mimo svou vesnici nebo město.

Snad každý svatý je patronem nějakého řemesla. Ondřej toho má na starosti úctyhodně. Je považován za patrona rybářů, obchodníků s rybami, řezníků, horníků, provazníků, vdavekchtivých dívek a nosičů vody. Na svátek sv. Ondřeje musí být všechny selské práce ukončeny dříve, než nastane soumrak. Letos Slunce zapadá 30. listopadu v 16:05, tak koukejte včas uklidit pluh!

Zdroj: Druidova mysteria
Ilustrační foto:
pixabay.com