Program prevence středočeské kriminality na letošní rok se zaměří na kyberkriminalitu

STŘEDNÍ ČECHY – Program prevence kriminality Středočeského kraje na letošní rok schválili krajští radní. Projekty v celkové hodnotě 1,67 mil. korun se zaměřují například na další rozvoj kybernetické a informační bezpečnosti, na oblast závislostního chování všeho druhu, ale i na resocializaci recidivistů. Program prevence kriminality zahrnuje také projekt Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2024.

„Bohužel je kyberkriminalita stále na vzestupu, je fenoménem současné doby. I v letošním roce proto budeme pořádat různá školení, semináře pro manažery prevence kriminality ze středočeských měst, v plánu je další série podcastů pro veřejnost. Počítáme také s uspořádáním konference Kraj pro bezpečný internet,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková. Program prevence kriminality zahrnuje i další projekty, které dohromady přispívají k větší bezpečnosti obyvatel kraje.

„Bezpečnost občanů je jednoznačnou prioritou. Prevence dokáže předejít spoustě vážných problémů a finančně se významně vyplatí. V oblasti prevence kriminality děláme aktivity v různých oblastech, které spolu ale souvisí a vše do sebe zapadá jako puzzle. Spolupracujeme s odborníky, s policií, s pedagogy, spolupracujeme na úrovni měst a obcí. Díky jim za to,“ dodala hejtmanka. V oblasti politiky závislostí chce kraj vypracovat Analýzu v oblasti závislostního chování.

Cílem projektu je zanalyzovat strukturu užívaných návykových látek, rozsah jejich užívání a jejich dostupnost, aktuální situaci v oblasti látkových a nelátkových závislostí, vliv užívání návykových látek a nelátkových závislostí na kriminalitu. Analýza by současně měla přinést informace o četnosti, druzích a příčinách páchání trestné činnosti uživatelů návykových látek a v neposlední řadě také získá data využívání stávající kapacity sítě adiktologických služeb v kraji.

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační foto: pixabay