Prodloužený víkend se na silnicích nesl ve znamení kontrol návykových látek u řidičů

STŘEDNÍ ČECHY – Během prodlouženého víkendu od 28. do 30. října 2022 se středočeští policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené především na kontrolu návykových látek. Hlavním cílem všech dopravně bezpečnostních akcí je ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na našich silnicích.

Dopravně bezpečnostní akce byla sice primárně zaměřená na kontrolu řidičů, zda neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog, ale samozřejmě policisté neopomněli i kontroly dodržování dalších pravidel silničního provozu. Pozornost policisté věnovali i pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, zaměřili se i na problematiku nelegální migrace, ale i například na kontrolu technického stavu vozidla, používání bezpečnostních pásů nebo kontrolu telefonování za jízdy.

Do akce se ve Středočeském kraji zapojilo celkem 304 policistů, kteří zkontrolovali 2250 vozidel, motocyklů a jejich řidičů. Celkem zjistili 305 přestupků, kdy převážnou většinu z nich vyřešili na místě blokovou pokutou v celkové výši 113 tisíc Kč. Celkem 43 řidičů překročilo nejvyšší dovolenou rychlost, osmnáct řidičů před jízdou požilo alkohol a šest řidičů užilo jiné návykové látky. Policisté se setkali s 22 řidiči, kteří za jízdy nepoužili bezpečnostní pás.

Celkem 54 řidičů mělo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu, 39 osob nemělo na placeném úseku dálnice zakoupenou dálniční známku a 9 řidičů za jízdy telefonovalo nedovoleným způsobem. Cílem dopravně bezpečnostních není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti a porušování dalších pravidel v silničním provozu přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a mnoho zmařených lidských životů.

Zdroj/ilustrační foto: Policie ČR