Poplatek za svoz komunálního odpadu by se od příštího roku měl platit zpětně

SEDLČANY – Jedním z bodů, které sedlčanští zastupitelé na pondělním jednání projednávali, byla i nová vyhláška, jenž stanoví od roku 2022 poplatek za komunální odpad. Podle návrhu nové vyhlášky by se nadále měl poplatek za odkládání komunálního odpadu platit za nemovitost. Zastupitelé stanovili podle zákona cenu za litr odpadu, ta bude od příštího roku 47 haléřů.

„Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu,“ píše se v zákonu č. 185/2001 Sb.

Roční poplatek za nejběžnější svozovou nádobu o objemu 110 až 120 litrů má tak nově činit 2688 korun. A to při frekvenci svozu jedenkrát za týden a počtu 52 svozů ročně. Při svozu jedenkrát za dva týdny by pak poplatek byl poloviční. Zároveň se mění platba za svoz odpadu. Do letoška se platila zálohově předem, od roku 2022 se může platit zpětně, respektive po konci svozového období.

Ilustrační foto: pixabay.com