Policisté připomínají 25. listopad jako Mezinárodní den proti násilí na ženách

REGION – Mezinárodním dnem proti násilí na ženách je rozuměno domácí násilí, sexuální zneužívání či obchod se ženami. Jedná se o takové chování, která vyvolává v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě často citově, sociálně nebo ekonomicky závislí. Cílem násilníka je získat převahu, kontrolu a moc. Domácí násilí může mít podobu fyzického, sexuálního či psychického násilí, sociální izolace a ekonomické závislosti.

Jeho znaky jsou opakovanost, nárůst intenzity, probíhá v soukromí většinou beze svědků a jsou jasně vymezené role násilné a ohrožené osoby. Oběti se většinou samy od sebe se svým problémem nesvěřují, naopak se ho snaží tajit, stydí se. Obvykle ohrožená osoba vyhledá pomoc až po delší době, nebo až když jí jde o život. Ženy se často sebeobviňují a násilné chování přítele či manžela omlouvají, hledají vinu samy v sobě. Násilníci se na veřejnosti prezentují zcela odlišně než doma za zavřenými dveřmi.

Nikdo však nemá právo ubližovat druhému! Jednání násilné osoby naplňuje znaky přestupků nebo dokonce trestných činů. Trestní oznámení o domácím násilí lze podat na obvodním oddělení policie, na pracovišti „kriminálky“, na státním zastupitelství. Může být podáno ústně, písemně nebo telefonicky. Policie prověřuje i anonymní oznámení. Pokud jsou ohrožené děti, je možné obrátit se na Odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže na městském úřadu.

Policisté mohou také rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, a to na dobu 10 dnů. Vykázání má preventivní charakter, odvrací se jím aktuální hrozící násilný útok. Oběť má možnost v té době podat u civilního soudu návrh na předběžné opatření. Soud v něm může násilné osobě uložit, aby společné obydlí opustila, a aby se zdržela jakéhokoliv kontaktování ohrožené osoby, a to na dobu jednoho měsíce až jednoho roku.

Zdroj: Monika Schindlová, Policie ČR
Ilustrační foto: pixabay.com