Upozornění: Tento příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Počty lidí bez práce se moc nezměnily

SEDLČANSKO – Podle posledních údajů ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) z konce října letošního roku se počet lidí evidovaných na pracovišti úřadu práce v Sedlčanech nijak výrazně nemění. K 31. říjnu 2011 tu bylo evidováno 766 nezaměstnaných, přičemž míra nezaměstnanosti na Sedlčansku se ze zářijových 7,4 procenta snížila o dvě desetiny procentního bodu na 7,2 procenta. Ke stejnému datu bylo v regionu evidováno 33 volných míst, z toho 27 přímo v Sedlčanech.

Podle MPSV je říjen pravděpodobně posledním měsícem, kdy nezaměstnanost dosáhla relativně příznivých čísel. “V listopadu lze již předpokládat, že hodnoty nezaměstnanosti se mohou mírně zvýšit, protože objem sezonních prací s přibližujícím se koncem roku začne klesat a pravděpodobně dále poklesne i počet nabízených volných pracovních míst,” uvedla mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Pokud bychom hledali pracovně aktivní lidi, našli bychom je především ve čtyřech obcích, ve kterých už tradičně dlouhou dobu nepřekračuje míra nezaměstnanosti pěti procent. V tomto směru se nejlépe vede Radíč (1,9%), následovaná Příčovy (3,2%), Klučenicemi (4,0%) a Jesenicí (4,8%). Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazují obce Dublovice (10,0%), Křepenice a Milešov shodně s 11,0% lidí bez práce, Křepenice (11,0%) a Svatý Jan (11,5%). Nejhorší míra nezaměstnanosti je však už delší dobu ve Štětkovicích, kde je z 143 ekonomicky aktivních lidí téměř každý sedmý bez práce a míra nezaměstnanosti tu vykazuje hodnotu 13,3 procenta.  V Sedlčanech je bez práce 280 lidí, míra nezaměstnanosti tu činí 7,1 procenta, v Sedlci-Prčici se míra nezaměstnanosti koncem října zastavila na 6,1%, když bez práce je v tomto městečku 87 lidí.