Počet stálých obyvatel Sedlčan k 1. lednu 2020 poklesl pod hranici sedmi tisíc

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 6 měsíců a 27 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANSKO – Rok se sešel s rokem a máme tu opět aktuální údaje Ministerstva vnitra ČR o počtu obyvatel jak v samotných Sedlčanech, tak i v jednotlivých obcích správního obvodu města s rozšířenou pravomocí Sedlčany. Podle této informace žilo k 1. lednu 2020 v městě Sedlčany, a to včetně devíti přidružených osad, celkem 6.999 obyvatel. To je o 45 lidí méně jak ke stejnému datu roku 2019.

Pokles počtu obyvatel Sedlčan nepřetržitě trvá už víc 30 let a pokud ho “něco” nezastaví, tak pravděpodobně bude pokračovat i nadále. Celkový počet obyvatel města Sedlčan se za poslední tři desetiletí snížil o více jak tisícovku. Z nejnovějších demografických údajů lze dále vyčíst, že k 1. lednu 2020 žilo v Sedlčanech 2.864 mužů, 3.248 žen a dále 470 chlapců a 417 dívek mladších patnácti let.

Nejvíce obyvatel mělo město v roce 1989, kdy jejich počet činil 9.526 (*). V té době však k Sedlčanům patřily v současnosti samostatné obce Kňovice, Osečany a Radíč. Po odtržení těchto obcí mělo město Sedlčany k 1. 7. roku 1991 celkem 8.020 obyvatel. Z historie města lze dále vyčíst, že roce 1867 žilo v Sedlčanech 4.428 obyvatel, v roce 1950 to bylo pouze 3.713 obyvatel. Velký rozvoj průmyslu a bytové výstavby v 70. a 80. letech měl za následek nárůst až nad osm tisíc.

Podle stejných údajů MV je v regionu dalších pět obcí s více jak tisícem obyvatel. K 1. 1. 2020 ve městě Sedlec-Prčice žilo 2.837 obyvatel a v městě Krásná Hora n. Vlt. 1.079 obyvatel. Z jednotlivých obcí regionu je na počet obyvatel největší Kosova Hora (1.353 obyvatel). Následují Petrovice (1.331 obyvatel) a Dublovice (1.066 obyvatel). Vysoký Chlumec, který má jako jediný na Sedlčansku status městyse, čítal k 1. lednu 2020 celkem 815 obyvatel.
(*) údaj z publikace Tenkrát v Sedlčanech

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR