Počet obyvatel města Sedlčany už znatelně klesl pod hranici sedmi tisíc lidí

SEDLČANY – Rok se sešel s rokem a máme tu opět aktuální údaje Ministerstva vnitra ČR o počtu obyvatel jak v samotných Sedlčanech, tak také v některých větších obcích správního obvodu města s rozšířenou pravomocí Sedlčany. Podle této informace žilo k 1. lednu 2022 v městě Sedlčany, a to včetně devíti přidružených osad, celkem 6.853 obyvatel. To je o 134 lidí méně jak ke stejnému datu roku 2021, úbytek obyvatel tak i nadále v loňském roce trval.

Pokles počtu obyvatel Sedlčan nepřetržitě trvá už víc 30 let a pokud ho „něco“ zázračně nezastaví, tak s největší pravděpodobností bude pokračovat i v následujících létech. Celkový počet obyvatel města Sedlčan se za poslední tři desetiletí snížil o více jak tisícovku. Z nejnovějších demografických údajů Ministerstva vnitra (MV) lze dále vyčíst, že k 1. lednu 2022 žilo v Sedlčanech 3.270 osob mužského pohlaví a 3.583 osob ženského pohlaví. Z toho 889 mladších 15 let.

Nejvíce obyvatel mělo město v roce 1989, kdy jejich počet činil 9.526 (údaj z publikace Tenkrát v Sedlčanech.) V té době však k Sedlčanům patřily v současnosti samostatné obce Kňovice, Osečany a Radíč. Po odtržení těchto obcí mělo město Sedlčany k 1. 7. roku 1991 celkem 8.020 obyvatel. Z historie města lze vyčíst, že roku 1867 žilo v Sedlčanech 4.428 obyvatel, v roce 1950 to bylo pouze 3.713 obyvatel. Velký rozvoj průmyslu a bytové výstavby v 70. a 80. letech měl za následek nárůst až nad osm tisíc.

Podle stejných údajů MV je v regionu dalších pět obcí s více jak tisícem obyvatel. K 1. 1. 2022 ve městě Sedlec-Prčice žilo 2.851 obyvatel a v městě Krásná Hora n. Vlt. 1.080 obyvatel. Z jednotlivých obcí regionu jsou na počet obyvatel největší Kosova Hora 1357 a Petrovice 1318. Následuje obec Dublovice (1.060 obyvatel). Vysoký Chlumec, který jako jediný na Sedlčansku má status městyse, čítal k 1. lednu 2022 celkem 822 obyvatel.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Ilustrační foto:
Ladislav Havel