Počet obyvatel města Sedlčany nadále klesá. K 1. lednu 2023 ve městě žilo 6776 lidí

SEDLČANY – Rok se sešel s rokem a máme tu opět aktuální údaje Ministerstva vnitra ČR o počtu obyvatel jak v samotných Sedlčanech, tak také v některých větších obcích správního obvodu města s rozšířenou pravomocí Sedlčany. Podle této informace žilo k 1. lednu 2023 v městě Sedlčany, a to včetně devíti přidružených osad, celkem 6.776 obyvatel. To je o 77 lidí méně jak ke stejnému datu roku 2022, úbytek obyvatel tak i nadále v loňském roce trval.

Pokles počtu obyvatel Sedlčan nepřetržitě trvá už víc 30 let a pokud ho „něco“ zázračně nezastaví, tak s největší pravděpodobností bude pokračovat i v následujících létech. Celkový počet obyvatel města Sedlčan se za poslední tři desetiletí snížil o více jak 1200 obyvatel. Z nejnovějších demografických údajů Ministerstva vnitra (MV) lze dále vyčíst, že k 1. lednu 2023 žilo v Sedlčanech 3.237 osob mužského pohlaví a 3.539 osob ženského pohlaví. Z toho 863 mladších 15 let (460 chlapců, 403 dívek).

Nejvíce obyvatel mělo město v roce 1989, kdy jejich počet činil 9.526 (údaj z publikace Tenkrát v Sedlčanech.) V té době však k Sedlčanům patřily v současnosti samostatné obce Kňovice, Osečany a Radíč. Po odtržení těchto obcí mělo město Sedlčany k 1. 7. roku 1991 celkem 8.020 obyvatel. Z historie města lze vyčíst, že roku 1867 žilo v Sedlčanech 4.428 obyvatel, v roce 1950 to bylo pouze 3.713 obyvatel. Velký rozvoj průmyslu a bytové výstavby v 70. a 80. letech měl za následek nárůst až nad osm tisíc.

Podle stejných údajů MV je v regionu dalších pět obcí s více jak tisícem obyvatel. K 1. 1. 2023 ve městě Sedlec-Prčice žilo 2.838 obyvatel a v městě Krásná Hora n. Vlt. 1.075 obyvatel. Z jednotlivých obcí regionu jsou na počet obyvatel největší Kosova Hora 1349 a Petrovice 1336. Následuje obec Dublovice (1.055 obyvatel). Vysoký Chlumec, který jako jediný na Sedlčansku má status městyse, čítal k 1. lednu 2023 celkem 807 obyvatel.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Ilustrační foto:
Ladislav Havel