Rok 2021 se nachýlil, přichází rok s třemi dvojkami v letopočtu – PF 2022

Sedlčanský kurýr přeje svým čtenářům
do nadcházejícího roku 2022
pevné zdraví, sílu, klidnou mysl a štěstí!

A také aby nás Pánbůh při zdravém rozumu všechny zachovati ráčil…
To by mělo stačit