Oslavu doplní marš historických armád

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – Na sobotu 5. listopadu přichystaly Spolek Radecký Praha a Město Sedlčany slavnostní odhalení pamětní desky maršálu Radeckému na budově sedlčanského muzea. Stane se tak u příležitosti 250. výročí narození Josefa Václava hraběte Radeckému z Radče, rodáka z Třebnic u Sedlčan. Dopolední program zahájí v kostele sv. Martina mše svátá a žehnání praporu Spolku Radecký Praha. Po skončení mše dojde k odhalení pamětní desky a následně pak v horní části náměstí TGM v prostoru pod morovým sloupem k nástupu historických vojenských jednotek.

„Dnes polozapomenutý maršál Radecký patřil k největším vojevůdcům své doby. Během své předlouhé kariéry u rakouské armády stihl bojovat proti Turkům, úspěšně zvítězit v bitvě u Lipska a po osmdesátce ještě naposledy zachránit monarchii v Itálii. V Čechách byl vyzdvihován jako příklad úspěšného a hrdého Čecha, ostatní národy si ho snažily přivlastnit. Radecký sloužil pěti císařům (Josef II., Leopold II., František, Ferdinand Dobrotivý a František Josef), prošel ohněm válek a byl sedmkrát těžce raněn,“ uvedla před léty v jednom ze svých pořadů o Radeckém Česká televize.